Brugsbetingelser

Oversigt

Denne hjemmeside vedligeholdes af Sirène København. Termerne "vi", "vores" og "os" refererer til Sirène København, når de bruges i hele hjemmesiden. Sirène København giver dig denne hjemmeside, herunder al information, værktøjer og tjenester til rådighed på denne hjemmeside, under forudsætning af, at du accepterer alle betingelser, praksis og meddelelser, der er angivet her.

Ved at besøge vores hjemmeside og/eller købe noget fra os, bliver du en del af "vores service" og accepterer følgende vilkår ("Servicevilkår", "Vilkår"), inklusive alle yderligere vilkår og praksis, som henvises til her eller er tilgængelige via hyperlink. Disse servicevilkår gælder for alle brugere af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er besøgende, sælgere, kunder, handlende og/eller indholdsproducenter.

Læs disse vilkår omhyggeligt, før du bruger vores hjemmeside. Ved at bruge eller få adgang til noget af hjemmesidens indhold accepterer du at overholde disse vilkår. Hvis du ikke accepterer alle betingelserne i denne aftale, må du ikke bruge vores hjemmeside eller tjenester. Hvis disse vilkår anses for et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til disse vilkår.

Enhver nye funktion eller værktøj, der tilføjes den nuværende service, er også underlagt disse vilkår. Du kan til enhver tid se den seneste version af disse vilkår på denne side. Vi forbeholder os retten til at opdatere, ændre eller erstatte dele af disse vilkår når som helst.

1 - SERVICEVILKÅR FOR ONLINEHANDEL Ved at acceptere disse vilkår bekræfter du, at du er mindst myndig eller har givet os tilladelse til at lade en mindreårig bruge denne hjemmeside. Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål eller overtræde gældende love på din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, ophavsretlove) ved brug af tjenesten. Du må ikke overføre orme, vira eller anden skadelig kode. Overtrædelse af nogen betingelse vil medføre øjeblikkelig lukning af vores tjenester og mulig rapportering til myndighederne.

2 - GENERELLE VILKÅR Vi forbeholder os retten til at nægte service når som helst af enhver årsag. Du forstår, at dit indhold (undtagen kreditkortoplysninger) kan overføres ukrypteret og kan involvere (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer for at tilpasse sig tekniske krav til forbindelsesnetværk eller -enheder. Kreditkortoplysninger krypteres altid, når de overføres via netværk. Du forpligter dig til ikke at kopiere, reproducere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte på nogen måde nogen del af tjenesten, brugen af tjenesten eller adgang til tjenesten eller ethvert kontaktformular på hjemmesiden, hvor tjenesten tilbydes, uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Overskrifter, der bruges i denne aftale, er kun for bekvemmelighed, og deres formål er ikke at begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.

3 - KORREKTHED, FYLDIGHED OG OPDATERING AF OPLYSNINGER Vi påtager os intet ansvar for, at oplysningerne på denne hjemmeside ikke er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede. Materialet på denne hjemmeside er kun beregnet til generel information, og det skal ikke stole på som den eneste grundlag for beslutninger uden først at konsultere primære, mere præcise, fuldstændige eller opdaterede kilder.

Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet på denne hjemmeside til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysningerne på vores hjemmeside. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores hjemmeside.

4 - ÆNDRINGER AF TJENESTE OG PRISER Priser for vores produkter kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at ændre eller afbryde tjenesten (eller enhver del eller indhold heraf) uden varsel til enhver tid. Vi hæfter ikke for dig eller tredjepart for eventuelle ændringer, prisændringer, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER Visse produkter eller tjenester kan være eksklusive online via hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og kan kun returneres eller byttes i henhold til vores returpolitik. Vi har gjort alt for at vise så nøjagtigt som muligt farver og billeder af vores produkter, der vises i butikken. Vi kan ikke garantere, at din computerskærm viser farverne nøjagtigt.

Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet, til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret baseret på individuelle sager. Vi forbeholder os retten til at begrænse mængder af enhver produktservice, vi tilbyder. Beskrivelsen af produkter eller priser for produkter kan ændres når som helst uden varsel, efter vores skøn. Vi forbeholder os retten til at indstille enhver service til enhver tid. Eventuelle tilbud på enhver service eller produkt, der er lavet på denne hjemmeside, er ugyldige, hvor forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, information eller andet materiale, der er købt eller opnået af dig, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

6 - EGENSKABER OG GARANTIER Vi garanterer ikke, at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. Vi garanterer ikke, at resultatet, der kan opnås ved brugen af tjenesten, vil være nøjagtigt eller pålideligt. Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten af ubestemte perioder eller afbryde tjenesten når som helst, uden varsel.

7 - PERSONLIGE OPLYSNINGER Din indsendelse af personlige oplysninger via butikken reguleres af vores privatlivspolitik.

8 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UNDKOMMELIGHEDER Nogle gange kan der være oplysninger på vores hjemmeside eller i tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relateres til produktbeskrivelser, priser, promoveringer, tilbud, produktforsendelse, transitomkostninger og tilgængelighed. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysning i tjenesten eller på enhver relateret hjemmeside er unøjagtig, til enhver tid uden forudgående varsel (selv efter at du har indsendt din ordre).

Vi forpligter os ikke til at opdatere, ændre eller klargøre oplysninger i tjenesten eller på enhver relateret hjemmeside, herunder uden begrænsning, priser for produkter, undtagen som påkrævet ved lov. Ingen specificeret opdatering- eller opdateringsdato skal anvendes i tjenesten eller på enhver relateret hjemmeside for at angive, at alle oplysninger i tjenesten eller på enhver relateret hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.

9 - VALGFRIE VÆRKTØJER Vi kan tilbyde dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi ikke har kontrol over eller indflydelse på. Du accepterer og anerkender, at vi giver adgang til disse værktøjer "som de er tilgængelige" uden nogen form for garanti, forsikring eller betingelser og uden nogen godkendelse. Vi påtager os ikke noget ansvar for din brug af eller i forbindelse med valgfrie værktøjer fra tredjeparter. Brugen af valgfrie værktøjer, der tilbydes via hjemmesiden, sker på eget ansvar og skøn, og du skal sikre dig, at du kender og accepterer vilkårene, som de pågældende tredjepartsudbydere tilbyder værktøjerne under. Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via hjemmesiden (inklusive udgivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester er også underlagt disse vilkår.

10 - LINKS TIL TREDJEPARTS TJENESTEYDERE Bestemt indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjenester, kan indeholde materialer fra tredjeparter. Links til tredjepartswebsteder på denne hjemmeside kan føre dig til websteder, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at kontrollere eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden af ​​tredjeparts materialer eller websteder eller for nogen materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for skader eller tab i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget på tredjepartswebsteder. Læs omhyggeligt og forstå tredjeparts serviceudbyderes praksis og politikker, før du foretager nogen transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjeparts produkter skal rettes til tredjepart.

11 - BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE UDTALELSER Hvis du sender os kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andet materiale online, via e-mail, post eller på anden måde (samlet kaldet "Kommentarer") som svar på vores anmodning (f.eks. en anmeldelse) eller uden anmodning, accepterer du, at vi kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på andre måder bruge de Kommentarer, du sender, når som helst og uden begrænsninger. Vi har ingen forpligtelse til (1) at behandle kommentarer som fortrolige, (2) betale kompensation for kommentarer eller (3) reagere på kommentarer. Vi har ret, men ikke forpligtelse, til at overvåge, redigere eller fjerne enhver indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, ærekrænkende, pornografisk, usømmeligt eller på anden måde stødende eller i strid med andres immaterielle rettigheder eller disse vilkår. Du forpligter dig til, at dine kommentarer ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker, privatliv, personlige eller andre personlige eller ejendomsrettigheder. Derudover accepterer du, at dine kommentarer ikke indeholder injurierende eller på anden måde ulovligt, krænkende eller usømmeligt materiale og ikke indeholder computervirusser eller anden skadelig kode, der på nogen måde kan forstyrre driften eller funktionen af ​​tjenesten eller tilhørende hjemmeside. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, udgive dig for at være en anden person eller på anden måde vildlede os eller tredjeparten med hensyn til oprindelsen af ​​kommentaren. Du er alene ansvarlig for dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar eller forpligtelse med hensyn til kommentarer, som du eller tredjepart sender.

12 - PERSONOPLYSNINGER Levering af personoplysninger via Sirène København er underlagt vores privatlivspolitik.

13 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UNDLADELSER Oplysningerne på vores hjemmeside eller tjeneste kan fra tid til anden indeholde skrivefejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, leveringstider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysningerne på tjenesten eller den tilhørende hjemmeside er forkerte til enhver tid og uden forudgående varsel (selv efter, at du har afgivet en ordre). Vi er ikke forpligtet til at opdatere, ændre eller præcisere nogen oplysninger på tjenesten eller den tilhørende hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til prisoplysninger, medmindre loven kræver, at vi gør det. Enhver opdaterings- eller oplysningsdato, der er angivet på tjenesten eller den tilhørende hjemmeside, skal ikke fortolkes som en indikation af, at oplysningerne på tjenesten eller den tilhørende hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.

14 - FORBUDT BRUG Ud over alle andre forbud i disse vilkår er du forbudt at (a) bruge hjemmesiden eller dens indhold til enhver ulovlig formål; (b) opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlig aktivitet; (c) overtræde internationale, føderale, statslige eller lokale love, regler, love eller forordninger; (d) krænke vores immaterielle rettigheder eller andres immaterielle rettigheder; (e) chikanere, misbruge, fornærme, bagtale, bagtale, true eller diskriminere andre baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnisk oprindelse, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) give falske eller vildledende oplysninger; (g) uploade eller transmittere vira eller anden form for skadelig kode, der på nogen måde kan forstyrre eller påvirke driften eller funktionen af ​​tjenesten eller tilknyttede hjemmesider, andre hjemmesider eller internettet; (h) indsamle eller spore personlige oplysninger fra andre; (i) spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) til et umoralsk eller umoralsk formål; eller (k) forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktioner i tjenesten eller tilknyttede hjemmesider, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os ret til at afslutte din brug af tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside for overtrædelse af noget forbudt formål. Vi forbeholder os ret til at opsige tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside, når som helst uden varsel efter eget skøn, og du er ansvarlig for alle forfaldne beløb indtil opsagningsdatoen og/eller du kan nægtes adgang til vores tjenester (eller enhver del af dem).

15 - GARANTIUNDTAGELSE; BEGRÆNSNING AF ANSVAR Vi garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer, at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. Vi garanterer ikke, at resultaterne, der kan opnås ved brug af tjenesten, er nøjagtige eller pålidelige. Du accepterer, at vi kan fjerne tjenesten for ubegrænset tid eller annullere tjenesten når som helst uden varsel. Du accepterer specifikt, at brugen af ​​tjenesten og/eller produkterne er på eget ansvar. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres gennem tjenesten, leveres (medmindre andet udtrykkeligt angivet af os) "som de er" og "som de er tilgængelige" til din brug uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti, betingelser eller garantier, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for handelsgaranti, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-krænkelse. Sirène København, vores direktør, embedsmænd, medarbejdere, datterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, serviceudbydere eller licensgivere er under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller direkte, indirekte, tilfældige, straffende, særlige eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tabte indtægter, tabte indtægter, tabte besparelser, data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, om de skyldes kontrakt, skade (herunder uagtsomhed), strengt ansvar eller på anden måde, der opstår af brugen af tjenesten eller relateret til det på nogen måde eller af enhver anden påstand, uanset om det skyldes, men ikke begrænset til, fejl eller forsømmelser i indholdet eller for eventuelle tab eller skader som følge af brugen af ​​tjenesten eller indholdet, der er sendt, sendt eller på anden måde stillet til rådighed via tjenesten, selvom der er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, er vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænset til det maksimale omfang tilladt ved lov.

16 - ERSTATNING Du forpligter dig til at erstatte, forsvare og holde Sirène København og vores moderselskab, datterselskaber, joint ventures, samarbejdspartnere, medarbejdere, ledere, repræsentanter, kontrahenter, licensgivere, serviceudbydere, underleverandører, leverandører, interne institutioner og medarbejdere skadesløse mod alle krav eller søgsmål, herunder rimelige advokatsalær, som tredjeparter måtte rejse som følge af eller i forbindelse med din overtrædelse af disse vilkår eller henvisninger til dokumentation eller fordi du har krænket en anden persons rettigheder.

17 - SKILLELSESVNEMLIGHED Hvis en bestemmelse i disse vilkår findes ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, forbliver den pågældende bestemmelse dog håndhævelig i det omfang, det er tilladt efter gældende lov, og den ugyldige del anses for skilt fra disse vilkår, og en sådan afgørelse påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af nogen anden bestemmelse.

18 - OPSIGELSE Forpligtelser og ansvar, der er opstået før opsigelsesdatoen, forbliver gældende efter denne kontrakt er ophørt. Disse vilkår er gældende, indtil enten du eller vi opsiger dem. Du kan opsige disse vilkår når som helst ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller hvis du ikke længere bruger vores hjemmeside. Hvis vi efter vores skøn mener, at du ikke overholder eller vi mistænker, at du ikke overholder disse vilkår eller bestemmelser, kan vi også opsige denne kontrakt uden varsel, og du er ansvarlig for alle forfaldne beløb indtil opsigelsesdatoen, og/eller du kan nægtes adgang til vores tjenester (eller dele af dem).

19 - HELE AFTALEN At vi ikke udøver eller håndhæver nogen rettighed eller bestemmelse i disse vilkår udgør ikke afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse. Disse servicevilkår og alle praksisser eller forretningsregler, som vi offentliggør på dette websted eller i forbindelse med tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og styrer din brug af tjenesten og tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, tidligere versioner af servicevilkårene). Uklarheder i fortolkningen af disse servicevilkår skal ikke fortolkes til din ulempe.

20 - LOVGIVNING Disse vilkår og alle separate aftaler, hvor vi yder tjenester til dig, er underlagt britisk lovgivning og fortolkes i overensstemmelse hermed.

Enhver tvist, uenighed, strid eller krav (herunder kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller er relateret til disse vilkår, herunder deres eksistens, gyldighed, fortolkning, opfyldelse, overtrædelse eller opsigelse, eller enhver tvist, der opstår som følge af eller er relateret til forpligtelser uden for kontrakten i forbindelse med disse vilkår, skal underlægges voldgift og endelig afgøres i voldgift i henhold til britisk ret på det tidspunkt, hvor meddelelse om voldgift indgives. Denne voldgiftsklausul er underlagt britisk ret. Stedet for voldgift vil være Storbritannien. Der vil være én voldgiftsmand. Engelsk vil blive anvendt i voldgiftsproceduren.

21 - ÆNDRINGER AF SERVICEVILKÅR Du kan se den seneste version af vilkårene når som helst på denne side. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse vilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at kontrollere vores hjemmeside regelmæssigt for ændringer. Hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside eller tjeneste efter ændringerne er foretaget, anses det for, at du accepterer sådanne ændringer.

22 - ANMELDELSER Anmeldelsers synlighed: De anmeldelser, der vises på vores hjemmeside, er en del af vores overvågningspraksis. Dette betyder, at en ekspert gennemgår ægtheden af hver anmeldelse, du læser:

  • Sammenligning af ordre og anmeldelse. Anmeldelsens forfatter skal have foretaget en ordre på denne platform.

Negative anmeldelser: Negative anmeldelser vises ikke på vores hjemmeside. Anmeldelser vurderes dog, og personen ansvarlig for anmeldelsen vil blive kontaktet for at finde en passende løsning.